• Slide 1

انجمن تخصصی پهپاد رها

اولین انجمن گفتگوی تخصصی پرنده های بدون سرنشین

تاریخچه امتیازات


جمعه, می 2 2014
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
یکشنبه, مارس 30 2014
 • + یک پاسخ از بحث Re: طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ را دوست داشتند.
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
جمعه, مارس 28 2014
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
 • + یک پاسخ از بحث Re: طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ را دوست داشتند.
یکشنبه, مارس 23 2014
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
سه شنبه, مارس 11 2014
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
شنبه, مارس 1 2014
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
چهارشنبه, ژانویه 22 2014
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
 • + یک پاسخ از بحث Re: طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ را دوست داشتند.
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
 • + یک پاسخ از بحث Re: طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ را دوست داشتند.
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
 • + یک پاسخ از بحث Re: طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ را دوست داشتند.
جمعه, ژانویه 17 2014
 • + یک پاسخ از بحث Re: طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ را دوست داشتند.
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
 • + یک پاسخ از بحث Re: طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ را دوست داشتند.
 • +2 به بحث طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳ پاسخ دادند.
 • + یک بحث را دوست داشتند, طراحی فلایت کنترل برای کوادروتور۳

 

تمام حقوق برای شرکت رهنوردان هلیای آسمان محفوظ است
Copyright © 2015 RAHA