• Slide 1

روتور باز در پرواز رو به جلو
0.0/5 امتیاز (0 رای)

در اینجا ایرودینامیک روتور پوسته‌ای در پرواز رو به جلو تحلیل خواهد شد. مجدداً مقایسه‌ای با روتور باز انجام خواهد شد تا اثرات پوشش روتور دیده شود. در نهایت، یک توصیف کلی از روتور باز در پرواز رو به جلو بیان می شود.
شکل (7) ، که توسط هورن ارائه شده است، یک روتور باز را در پرواز رو به جلو نشان می دهد. همانطور که دیده می شود، صفحه‌ی روتور با زاویه‌ی حمله α نسبت به سرعت جریان آزاد، V0 قرار دارد. در پرواز رو به جلو، روتور با یک جریان ورودی‌ای مواجه میشود که در مساحتی بیش از شناوری گسترده میشود:

 fig28

شکل 28. روتور باز در پرواز رو به جلو

در پرواز رو به جلو، یک مؤلفه از سرعت جریان آزاد بخشی از سرعت کل عمودی در روتور را تشکیل می دهد. بنابراین برای مقدار مشابهی از پیشرانش، مؤلفه‌ی القا شده‌ی سرعت در روتور، vi، در پرواز رو به جلو کمتر از سرعت القا شده‌ی روتور در شناوری است. با افزایش سرعت رو به جلو، مؤلفه‌ی جریان آزاد بر کل سرعت عمودی در روتور غالب می شود و ترم vi کاهش می یابد. با استفاده از معادله‌ی (7) :

(7)eq7

همانطور که دیده می شود، با افرایش سرعت رو به جلو و کاهش vi ، توان القا شده کاهش می یابد. این مسئله به اثر انتقال لیفت معروف است.
متغیر χ ، زاویه‌ی کجی خلأ نام دارد، که در شکل (7) به صورت زاویه‌ی بین محور قائم روتور و خلأ خروجی روتور نشان داده شده است و به صورت زیر تعریف می شود:

(41)eq41

با افزایش سرعت رو به جلو، زاویه‌ی کجی خلأ به 90 درجه میل می کند. با توجه به اهمیت این مسئله در روتور پوسته‌ای در کنترل کلی، در آینده این مبحث مطرح خواهد شد. بحث روتور باز رو به جلو به یک توصیف از معادله‌ی جریان ورودی پایدار می‌رسد.
معادله‌ی (42) یک توزیع خطی جریان ورودی در طول روتور را نشان می دهد. فرض خطی بودن جریان ورودی یک ساده‌سازی از واقعیت است، ولی این مسئله یک پایه برای مقایسه‌ با روتور پوسته‌ای ایجاد می کند:

(42)eq42

لازم به ذکر است که اگر سرعت رو به جلو، V0، به صفر میل کند، سرعت القایی در شناوری در معادله‌ی (6) نشان داده شده‌است.

 

  • چهارشنبه, 18 بهمن 1391
  • 762

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

 

تمام حقوق برای شرکت رهنوردان هلیای آسمان محفوظ است
Copyright © 2015 RAHA